Geplaatst op

11 oktober: inspiratiebijeenkomst Autisme en Werk in Noord-Holland Noord

Uitnodiging namens autismenetwerk Noord-Holland Noord en WerkwebAutisme

Op dinsdagmiddag 11 oktober organiseren we in onze regio een inspirerende bijeenkomst voor werkzoekenden met autisme, organisaties met de ambitie om een inclusieve werkgever te zijn, en professionals die mensen begeleiden in het vinden en behouden van werk.

Bekijk hier het programma

Het achterliggende idee:

Inclusieve werkgevers en werkzoekenden: we zijn op zoek naar jullie! Uit het Nederlands Autisme Register blijkt namelijk dat ruim 52% van de mensen met autisme (16+) -die meededen aan dit onderzoek- geen betaald werk heeft (zie bron NAR). En één op de vijf werknemers heeft last van psychische klachten (zie bron GGZ nieuws en handreiking voor werkgevers om uitval door psychische klachten te voorkomen).

Het Autismenetwerk Noord-Holland Noord en het project Werken met WerkWeb-Autisme bundelen hun kennis en netwerk. Zij organiseren een bijeenkomst waarin interessante hulpmiddelen voor het voetlicht worden gebracht, de vragen van potentiële werkgevers, jobcoaches en werkzoekenden concreet aan elkaar gekoppeld kunnen worden en deelnemers geïnspireerd en geïnformeerd de bijeenkomst verlaten!

Kom ook!

Wil je een inhoudelijke bijdrage leveren aan deze middag of heb je vragen vooraf? Neem contact op met Tabitha van den Berg via 06 16115790 / info@autismenh.nl

Geplaatst op

UITNODIGING interactieve ervaringsworkshop: omgaan met agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag bij autisme

Hoe blijf je overeind bij een cliënt die ver over jouw grenzen heen gaat? Wanneer reageer je wel of juist niet op provocerend of intimiderend gedrag op de dagbesteding, op school of in een woonvoorziening? Bernard Morsch, werkzaam bij ’s Heeren Loo weet er alles van en brengt zijn vele jaren kennis en (werk-)ervaring graag bij elkaar in een workshop voor het autismenetwerk Noord-Holland Noord!

Voor wie: professionals werkend bij de convenantpartners autismenetwerk
Wanneer: dinsdag 11 oktober, 9.30 – 11.30
Waar: Cultureel centrum Strandwal (Willibrordusterrein GGZ NHN / Heiloo
Kosten: geen
Aanmelden: ja, er zijn 30 plekken beschikbaar

Bernard: “Ik kom een ervaringsgerichte workshop geven waarbij in het werken met een cliënt, spanning ontstaat en het vertrouwen in jezelf onder druk komt te staan. Hoe kom je dan samen met de ander weer in balans kan komen? Natuurlijk niet alleen de theorie, we gaan een aantal leuke en nuttige oefeningen doen!”

Autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag

Cliënten met autisme ondervinden stress als ze een discrepantie ervaren tussen de eisen van de situatie en de mogelijkheden van hun psychische, lichamelijke en sociale systeem. Als het evenwicht herstellend vermogen niet toereikend zie je (vaak) dat ze vervallen in niet toelaatbaar gedrag voor de omgeving. Moeilijk verstaanbaar gedrag wordt bepaald door de beoordeling van het probleem en de betekenis die de cliënt aan een bepaalde situatie geeft. Het aankunnen wordt niet alleen bepaald door de beperkingen en bijv. autisme wat uiteraard wel van invloed is op de beoordeling van een situatie. Door samen te werken in de context van de sportzaal en verschillen in copings-mechanismes te onderzoeken, leren je van elkaar, cliënt én behandelaar.

Het uitgangspunt van Bernard: moeilijk verstaanbaar gedrag is óók een vorm van communiceren!

Wie is Bernard Morsch?

Ik ben ruim 5 jaar werkzaam werkzaam als Psycho Motore Therapeut  (PMT’r) voor ’s Heeren Loo. Daarvoor was ik werkzaam als PMT ‘er op Leekerweide en docent in het praktijkonderwijs.

Ik behandel cliënten die vastlopen met hun omgeving waarbij ik gebruik maak van activiteiten en lichaams-georiënteerd werk in de gymzaal. Naast de PMT geeft ik trainingen rondom LVB en agressieproblematiek en beeldvorming toegespitst op de cliënt zelf

Doel binnen de PMT is dat de verbinding binnen de activiteit in stand blijft, weerstand niet ontstaat    (hoewel we die soms wel bewust opzoeken) en elkaars normen en waarden geaccepteerd worden. Zonder oordeel. Als therapeut ben ik steeds op zoek naar het handhaven of herstellen van een dynamisch evenwicht. Dat wil dus zeggen dat er een constante wisselwerking is tussen de client en mij. Vanuit de relatie, autonomie van de cliënt en behoefte aan zelfregulatie komen tot groei. Dat is waar ik me voor inzet.

Geplaatst op

Webinar 5 april: kennismaken met het vak hometrainer autisme

Maak in de autismeweek 2022 ook kennis met de hometrainers van Triversum in West Friesland. Al 25 jaar maakt homestart onderdeel uit van het aanbod ambulante begeleiding binnen GGZ NHN, maar wat doen ze eigenlijk bij de gezinnen waar ze ondersteunen? Het webinar wordt gegeven door Laura Laan en Saskia van Lieshout. Beide hometrainer autisme verbonden aan het GGZ-NHN divisie triversum in Hoorn. Hometrainer Autisme is een vakgebied dat nog weinig bekend is. Laura en Saskia zijn 2 hometrainers autisme en geven tijdens dit webinar tijdens de week van Autisme een inkijkje willen geven in hun vak. Met volop tijd om met belangstellenden in gesprek te gaan.

Verder lezen Webinar 5 april: kennismaken met het vak hometrainer autisme