Cursus Autisme voor partners

Vrouwen die met iemand samenleven die een autismespectrumstoornis heeft ervaren soms moeilijkheden. Vaak kunnen zij met niemand praten over de specifieke problemen in hun relatie en zij zich in veel opzichten niet begrepen door hun omgeving. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van autisme op hun partnerrelatie en leren zij omgaan met hun eigen gevoelens in deze relatie.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten, om de week op een dinsdag- of woensdagavond.

Cursuslocatie:
Kantoor MEE & de Wering , Jan Sluyterslaan 11, 2033 TM Haarlem.
De kosten bedragen 15 euro.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marian van Lierop via T 06 33 74 88 09 of per mail m.vanlierop@meewering.nl.