Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme

Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds medio 2019 een pilot uit rond Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het is een pilot waarin zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de leefwereld van mensen met autisme. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De resultaten zijn erg positief en ook de maatschappelijke businesscase pakt erg positief uit.

Kansen voor levensloopbegeleiding in Noord-Holland Noord
Op woensdag 16 februari, tussen 9.00 – 10.15 uur kunt u online kennismaken met de methodiek en onderzoekresultaten van de pilot levensloop van VAB met Anjo Markhorst, projectleider. Een filmpje om een idee te krijgen van het project: https://www.vanuitautismebekeken.nl/levensloopwandeling-een-film-over-de-pilot-levensloopbegeleiding-vab.

Direct aanmelden kan via: https://forms.gle/kws3E7RPEyechxZC8

Voor wie: voor professionals van alle convenantpartners en andere professioneel geïnteresseerden uit Noord-Holland Noord

Kosten: geen

Toelichting op de uitnodiging door Anjo Markhorst

Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds medio 2019 een pilot uit rond Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het is een pilot waarin zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de leefwereld van mensen met autisme. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De resultaten zijn erg positief en ook de maatschappelijke businesscase pakt erg positief uit. Voor meer informatie zie: https://www.vanuitautismebekeken.nl/onderzoeksresultaten