NVA Alkmaar start

Een groep vrijwilligers, ondersteund door de NVA, wil in de regio Alkmaar maandelijks activiteiten ontplooien voor mensen met autisme en hun naasten: themabijeenkomsten, inloopmomenten en lotgenotencontact. De eerste bijeenkomst is op woensdag 23 september, met mensen die zelf autisme hebben, ouders van kinderen met autisme en enkele professionals.

De eerste bijeenkomst is gericht op autisme in het algemeen, waarbij enkele ervaringsdeskundigen een kijkje geven in hun leven met de diagnose autisme. Daarnaast willen de vrijwilligers graag horen van de deelnemers waar behoefte aan is in de regio Alkmaar. De bijeenkomst wordt gegeven zowel in de middag als de avond, beiden inclusief een pauze. Het middagprogramma heeft inloop om 14.00 uur en duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Het avondprogramma heeft inloop om 18.30 uur en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden en meer informatie
Beide programma’s vinden plaats in Wijkcentrum de Oever, aan de Amstelstraat 1 te Alkmaar. Toegang is gratis. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via nva.alkmaar@autisme.nl. Geef hierbij aan voor welk programma jij je wilt aanmelden. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor deze themabijeenkomst. De vrijwilligers houden zich tijdens de bijeenkomst aan de landelijke RIVM richtlijnen.