OPROEP CONTINUÏTEIT ZORG i.v.m. CORONA

De onrust, angst en zorgen onder mensen met autisme zijn groot op dit moment. Kunnen zij op hun vertrouwde zorg/begeleiding/behandeling/coaching blijven rekenen en in welke vorm? 

Op 23 maart 2020 maakte het kabinet bekend dat de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bezoekersregelingen hebben vastgesteld: lees HIER meer.

Op 18 maart 2020 heeft de VNG geadviseerd om de aanbieders waarmee gemeenten een contract hebben, te blijven betalen, ook als er een andere beperkte prestatie kan worden geleverd, om op die manier ervoor te zorgen dat het zorglandschap intact blijft. Ieder(in) heeft een BRIEF brief verzonden naar de Kamer.

Wij hopen dat dit advies opgevolgd wordt.