Autisme netwerk in Noord-Holland

De samenwerking van organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland heeft als doel de ondersteuning voor mensen met autisme beter te laten verlopen. En zodoende manieren te bevorderen om deze ondersteuning in alle ketens naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Het convenant autisme Noord-Holland is onderdeel van het Autisme Netwerk Nederland. Samen met drie andere convenanten in Noord-Holland is elke regio in de provincie vertegenwoordigd.


Noord-Holland Noord

Zorgaanbod in de regio Noord-Holland Noord