Autisme netwerk in Noord-Holland Noord

De samenwerking van organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en te bevorderen dat in het zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar aansluiten.

Deze website is een wegwijzer in de grote hoeveelheid informatie over het zorgaanbod voor autisme in de regio Noord-Holland Noord. De website is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme; ouders en betrokkenen; verwijzers.Ik zoek een organisatie