Landelijke autismenetwerken

In november 1999 is het landelijke ‘Convenant Autisme’ afgesloten tussen de NVA, GGZ Nederland, MEE Nederland, de VGN en ZN. Partijen kwamen hierin over een: ‘te bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen, verder te benoemen als mensen met autisme, in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt’.

In de afgelopen decennia zijn er in Nederland overal regionale autismenetwerken opgericht. De aangesloten organisaties van de netwerken maken zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormen het uitgangspunt.

Elk netwerk heeft een convenant waarin het doel, de vorm en (co)financiering is vastgelegd. De regionale netwerken functioneren als afzonderlijke entiteiten, ze verschillen in grootte en het aantal  regio’s die ze bestrijken. Elk netwerk heeft een eigen website. Door landelijk kennis en ervaringen uit te wisselen werken we met elkaar aan het dichterbij brengen van een meer inclusieve samenleving voor mensen met Autisme.

Informatie over andere netwerken in Nederland is te vinden op de site van Autisme Netwerken Nederland.