Geplaatst op

Lancering magazine Autisme in Noord-Holland Noord

Op 29 maart lanceren de convenant partners van het autismenetwerk Noord-Holland Noord een gezamenlijke glossy, een mooi magazine waarin zij hun werk voor en met mensen met autisme voor een breder publiek zichtbaar willen maken. Met kunst, boekrecensies, interviews en artikelen over autisme, of  autismespectrumstoornis (ASS) in de volle breedte.

Arno Beek, voorzitter autismenetwerk Noord-Holland Noord: “de convenantpartners in Noord-Holland Noord zijn heel divers in hun werkzaamheden ter ondersteuning van mensen, jong en oud, met autisme. De één zit meer in de specialistische jeugdzorg, een ander verzorgt passend onderwijs, en een derde werkt met volwassen cliënten met een verstandelijke beperking én de diagnose ASS. Het is belangrijk te zien dat elk mens met autisme, vooral ook een mens is, met eigen talenten en ondersteuningsbehoefte(n).

Dit magazine laat op een mooie manier zien wat er allemaal kan, en mogelijk is in deze regio. Van sport, tot kunstonderwijs, van begeleid wonen tot volledig zelfstandig wonen met een beetje hulp.”

Dit magazine is tot stand gekomen dankzij een groot aantal vrijwilligers en professionals, met en zonder autisme. Er worden 6.000 fysieke exemplaren verspreid via de professionele partners in ons netwerk, en daarnaast is het magazine ook hier online te downloaden of via deze link te lezen.