Geplaatst op

UITNODIGING interactieve ervaringsworkshop: omgaan met agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag bij autisme

Hoe blijf je overeind bij een cliënt die ver over jouw grenzen heen gaat? Wanneer reageer je wel of juist niet op provocerend of intimiderend gedrag op de dagbesteding, op school of in een woonvoorziening? Bernard Morsch, werkzaam bij ’s Heeren Loo weet er alles van en brengt zijn vele jaren kennis en (werk-)ervaring graag bij elkaar in een workshop voor het autismenetwerk Noord-Holland Noord!

Voor wie: professionals werkend bij de convenantpartners autismenetwerk
Wanneer: dinsdag 11 oktober, 9.30 – 11.30
Waar: Cultureel centrum Strandwal (Willibrordusterrein GGZ NHN / Heiloo
Kosten: geen
Aanmelden: ja, er zijn 30 plekken beschikbaar

Bernard: “Ik kom een ervaringsgerichte workshop geven waarbij in het werken met een cliënt, spanning ontstaat en het vertrouwen in jezelf onder druk komt te staan. Hoe kom je dan samen met de ander weer in balans kan komen? Natuurlijk niet alleen de theorie, we gaan een aantal leuke en nuttige oefeningen doen!”

Autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag

Cliënten met autisme ondervinden stress als ze een discrepantie ervaren tussen de eisen van de situatie en de mogelijkheden van hun psychische, lichamelijke en sociale systeem. Als het evenwicht herstellend vermogen niet toereikend zie je (vaak) dat ze vervallen in niet toelaatbaar gedrag voor de omgeving. Moeilijk verstaanbaar gedrag wordt bepaald door de beoordeling van het probleem en de betekenis die de cliënt aan een bepaalde situatie geeft. Het aankunnen wordt niet alleen bepaald door de beperkingen en bijv. autisme wat uiteraard wel van invloed is op de beoordeling van een situatie. Door samen te werken in de context van de sportzaal en verschillen in copings-mechanismes te onderzoeken, leren je van elkaar, cliënt én behandelaar.

Het uitgangspunt van Bernard: moeilijk verstaanbaar gedrag is óók een vorm van communiceren!

Wie is Bernard Morsch?

Ik ben ruim 5 jaar werkzaam werkzaam als Psycho Motore Therapeut  (PMT’r) voor ’s Heeren Loo. Daarvoor was ik werkzaam als PMT ‘er op Leekerweide en docent in het praktijkonderwijs.

Ik behandel cliënten die vastlopen met hun omgeving waarbij ik gebruik maak van activiteiten en lichaams-georiënteerd werk in de gymzaal. Naast de PMT geeft ik trainingen rondom LVB en agressieproblematiek en beeldvorming toegespitst op de cliënt zelf

Doel binnen de PMT is dat de verbinding binnen de activiteit in stand blijft, weerstand niet ontstaat    (hoewel we die soms wel bewust opzoeken) en elkaars normen en waarden geaccepteerd worden. Zonder oordeel. Als therapeut ben ik steeds op zoek naar het handhaven of herstellen van een dynamisch evenwicht. Dat wil dus zeggen dat er een constante wisselwerking is tussen de client en mij. Vanuit de relatie, autonomie van de cliënt en behoefte aan zelfregulatie komen tot groei. Dat is waar ik me voor inzet.